Krönikor

3D printing 2.0

Senaste åren har 3D-printing bolag växt fram som svampar ur jorden och 3D-printers kan beställas på Amazon med ett knapptryck. Det talas ofta om att 3d printing är den nästa stora industriella revolutionen men än

Krönikor

Peak oil demand

Peak oil, uttrycket populariserat av affärspress innan finanskrisen kan vara ett av de mest överanalyserade ämnena sedan mänskligheten uppfann religion. Sommaren år 2008 bröt oljepriset över $140 fatet, PA Resources existerade, Tanganyika Oil skulle köpas

Krönikor

The Joneses & their neighbours

Federal reserve släpper titt som tätt siffror på detaljnivå kring förmögenhetsfördelning och dylikt. I september förra året släpptes deras senaste rapport ” Federal Reserve Consumer Finance Survey 2016”. Siffrorna visar att amerikanerna har aldrig någonsin

Krönikor

Armageddon revisited

Lehman Brothers var resultatet av en konsolideringsvåg i amerikansk finansbransch över en tid av 40 år. Kända namn som Shearson, EF Hutton och American Express bildade tillsammans det som slutligen kom att kallas Lehman Brothers.

Krönikor

Sounds like a melody

Tack vare digitaliseringen har det aldrig varit så enkelt att modellera enorma mängder data och bygga kvantitativa strategier. Andelen kvantitativa investerare har ökat dramatiskt och i år väntas förvaltat kapital i kvantitativa hedgefonder överstiga den

Krönikor

Det våras för Aristokraterna

I takt med att börsen gör nya rekordnoteringar ökar även intresset för investeringar bland allmänheten. Det brukar talas om att svenskarnas aktieägande toppade kring millennieskiftet och att det stadigt minskat sedan dess men sedan år

Krönikor

Samurajekonomins uppgång och fall

Efter andra världskriget låg världen i spillror, kriget hade utarmat i princip alla delar av samhället och den kvarvarande industriella kapaciteten världen över var enbart inriktad på produktionen av krigsmateriel. Japan låg i ruiner, militaristregering

Krönikor

Kejsaren är naken

Enligt bedömare stod det Brittiska imperiet för 24 % av världens totala BNP på 1870-talet. Årtiondet markerade toppen av brittiskt inflytande världen över. En ekonomisk politik präglad av frihandel i en tid av stark protektionism

Krönikor

Det våras för ETFen

I USA sedan år 2007 har ungefär 1500 miljarder USD allokerats från aktivt förvaltade fonder till indexrelaterad förvaltning och merparten har allokerats till ETFer. Aktiv förvaltning får utstå allt större kritik för sina höga avgifter