Krönikor

All eyes on ECB

ECB har annonserat att dom skall dra ner på QE. Helt omöjligt enligt mig. Krisen i banksystemet är överhängande.  Flera systemviktiga banker i Europa har gått ner 35–45 procent i år. EU har en smygande

Krönikor

Kamikaze?

USA har bestämt sig för att öka sina budgetunderskott samtidigt som man höjer kostnaden för att låna. Att göra detta i en sen konjunkturcykel känns olustigt. Dom kommande 5 åren är det estimerat att USA

Krönikor

Historia rimmar?

Han betraktas som en av de stora innovatörerna under sin tid, en fanbärare för löftet om fördelarna med el-bilar. Han anser att el-drivna fordon kommer dominera transportindustrin. Till en början upplever el-bilsindustrin stark tillväxt men

Krönikor

Århundradets råvara?

Marknaden för Litium är på väg att explodera, vi kan komma att bevittna ett skifte från en ekonomi baserad på fossila bränslen till en litiumbaserad ekonomi. På tre år har världen redan gått från ett