“Hedgefonder får underkänt” – avsnitt 68 ute nu

CMC Markets har gett ut ett nytt avsnitt av podcasten Björnfällan. I det senaste avsnittet intervjuas Taner Pikdöken och Nikos Georgelis som bland annat förvaltar Atlant Stability och Atlant Opportunity.

 

“Det blir ett samtal om hedgefonder och performance, var de letar case, hur de arbetar med optioner i sin förvaltning och varför det är få förvaltare som använder optioner, hur tiden som market maker påverkat synen på förvaltning”, enligt programbeskrivningen, samt:

 

“varför amerikansk high yield är den mest intressanta kreditmarknaden, problemet med svensk företagsobligationsmarknad, vikten av strikt riskhantering för den långsiktiga avkastningen, varför de har väldigt stor andel cash i perioder och att det i slutet av 2018 var trevligt att vara contrarian.”

 

Detta är del ett av två. Intervjun spelades in 5 mars.

 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.