• Gruv- och bergbrytningsteknikbolaget Epiroc redovisar ökad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst. Det är bolagets första rapport sedan avknoppningen från Atlas Copco. Omsättningen uppgick till 9 843 miljoner kronor (7 879), en ökning med 25 procent mot föregående år. Den organiska tillväxten var 22 procent. Rörelseresultatet blev 1 810 miljoner kronor (1 468), med en rörelsemarginal på 18,4 procent (18,6). Resultatet inkluderar kostnader om 181 miljoner (53) relaterade till splitten från ...

Senaste svenska bolagsrapporterna