• Tradedoubler redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en viss ökning i ebitda-vinsten Omsättningen uppgick till 288 miljoner kronor (336), en minskning med 14 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 2 miljoner kronor (2), med en rörelsemarginal på 0,7 procent (0,6). Ebitda-resultat blev 8 miljoner kronor (7), med en ebitda-marginal på 2,8 procent (2,1). Resultatet efter skatt blev -4 miljoner kronor (-2). Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,04). Kassaflödet från löpande ...

Senaste svenska bolagsrapporterna