• Musikströmningstjänsten redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Resultatet var positivt trots att marknaden hade väntat ett negativt resultat. Jämfört med föregående år steg vinsten.   Omsättningen uppgick till 1 495 miljoner euro (1 149), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 501. Bruttomarginalen låg på 26,7 procent vilket var i övre delen av bolagets guidning om 24-26 procent. Engångseffekter påverkade marginalen, bland annat justeringar rörande licensavgifter. Exkluderat för dessa hade bruttomarginalen varit 25,8 procent. ...

Senaste svenska bolagsrapporterna