• Gomspace redovisar minskad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en ökad förlust. Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner kronor (37,7), en minskning med 21 procent mot föregående år. Bruttomarginalen sjönk till 1 procent (35). Rörelseresultatet blev -27,6 miljoner kronor (-15,1). Bolaget uppger att både bruttomarginalen och rörelseresultatet pressades av överkapacitet och försenat orderintag. Resultatet före skatt var -29,6 miljoner kronor (-16,6). Resultatet efter skatt blev -30,2 miljoner kronor (-13,8). Resultat per aktie hamnade på ...

Senaste svenska bolagsrapporterna