• Bettingleverantören Kambi redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Även resultatet var bättre än väntat.  Omsättningen uppgick till 21,0 miljoner euro (16,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 20,0. Intäkter från reglerade marknader uppgick till 71 procent (50). Ökningen är främst hänförlig till omregleringen av svenska marknaden och bolagets intåg på reglerade marknader i USA. Rörelseresultatet blev 2,6 miljoner euro (2), väntat rörelseresultat var 1,7. Rörelsemarginalen var 12,4 procent (12,2). Resultatet före skatt var ...

Senaste svenska bolagsrapporterna