Presenteras av CMC Markets

När det säkra skapar osäkerhet

Värdet på en obligation är inverterat mot ränteutvecklingen vilket innebär att obligationen sjunker i värde när räntan stiger och stiger i värde när räntan sjunker. Ränteutvecklingen är alltså en viktig parameter att ta hänsyn till