Tror på ökad riskaversion på kreditmarknaden – undviker fastigheter

Atlant Fonders, logotype.

Förvaltaren Taner Pikdöken på Atlant Fonder tror på ökad riskaversion på kreditmarknaden under 2019, samt att den europeiska kreditmarknaden kommer drabbas hårdast av den försämrade likviditeten. Det uppger han i en kommentar till Finwire.

“Vi ser ett scenario där vi under 2019 kommer få en obligationsmarknad där riskaversionen fortsätter öka ordentligt vilket gör det svårare för bolag att låna pengar då mindre kapital finns tillgängligt och detta kapital går enbart går till de mest kvalificerade låntagarna”, berättar Pikdöken.

Med denna marknadsvy håller man sig bland annat ifrån kapitalintensiva och cykliska branscher som fastighetsmarknaden, verkstad och bilindustrin.

Den dåliga likviditeten på marknaden tros även fortsätta.

“Under hösten 2018 såg vi rekordutflöden från europeiska företagsobligationsfonder och det är först i en sådan marknad man kan se tydligt hur de flesta marknadsdeltagare ligger positionerade åt samma håll. Detta samtidigt som det inte finns några naturliga köpare till marknadsvärdering och vilka rabatter man var tvungen att ge för att kunna sälja sina innehav. Vi tror att den dåliga likviditeten kommer fortsätta in i 2019, där den europeiska marknaden förmodligen blir hårdast drabbat”, kommenterar förvaltaren.

Gällande specifika segment av marknaden, anses Investment grade-delen vara associerad med fortsatt dålig risk/reward, även om den mer kvalitativa obligationsmarknaden inte ser lika övervärderad ut som för ett år sedan.

Som motivering pekar fondförvaltaren på fortsatt stigande kreditspreadar och fallande obligationspriser till följd av en nedtrappning av stimulanser från ECB, historiskt sett väldigt hög skuldsättning samt stigande marknadsräntor.

Det finns däremot ett par sektorer kreditteamet på Atlant Fonder är positiva till.

“Då vi är av åsikten att konjunkturen har toppat så är vi generellt positiva till kontracykliska sektorer som infrastruktur, telekom och sjukvård. Såhär sent i cykeln letar vi efter bolag som genererar starka kassaflödesströmmar, stark marknadsposition och låg skuldsättning då vi vill hålla refinansieringsrisken så låg som möjligt”, säger förvaltaren.

Inför 2019 ser man inte framför sig ett scenario med global recession, men tillägger att den förmodligen kommer under 2020.

“Tittar man på den data som vi fått under 2019 så ser vi till exempel att industriproduktionen i Europas största ekonomi, Tyskland, sjunker i den raskaste takten sedan 2009 för den tredje månaden i rad, vilket kan signalera att Tyskland kan krypa ner i recession tidigare än väntat. Vi är övertygade om att konjunkturen har toppat”, uppger Pikdöken.

“Det är svårt att se hur risktillgångar som aktier och företagsobligationer ska kunna leverera en positiv avkastning för helåret 2019”, avslutas kommentaren med.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.