Våra analytiker

Nils Brobacke

CHIEF MARKET ANALYST , CMC MARKETS (SWEDEN)

Nils är Chief market analyst för CMC Markets Sverigekontor. Han har över 10 års erfarenhet från handel och analys av de finansiella marknaderna, utveckling av handelsstrategier, både diskretionära och automatiserade kvantitativa system, baserade på teknisk analys och prisrörelser.

Innan Nils började på CMC Markets tillbringade han över 5 år som partner, VD och förvaltare för en proptrading-firma som sedermera utvecklades till en svenskbaserad hedgefond med inriktning på automatiserade strategier i valutamarknaden. Nils överpresterade Barclay Currency Trader Index i + 4 år som prop trader. När hedgefonden va som störst förvaltade den +500 milj SEK åt banker, institutioner och UHNWI. Prime broker och inkubator var SEB.

Som ansvarig analytiker kommenterar Nils nyheter och analyserar prisrörelser i alla tillgångsklasser för våra klienter.

Nils har en Bachelor of Commerce, Major Finance, från Bond University, Australien.

Kristofer Berggren

MARKET ANALYST / TEAM LEADER AMT , CMC MARKETS (SWEDEN)

Kristofer Berggren arbetar som analytiker på CMC Markets stockholmskontor. Han har arbetat i finansbranschen i mer än tio år och innan han började på CMC Markets 2008 arbetade han med investerings- och allokeringsstrategier för HNW personer.

Kristofers primära fokus är teknisk analys och han släpper varje vecka analyser av index, råvaror, valutor och aktier. Utöver arbetet med analys så har han daglig kontakt med företagets mest aktiva kunder för att diskutera intressanta case och svara på handelsrelaterade frågor. Kristofer är även ansvarig för utbildningen av CMC Markets svenska kunder med ett primärt fokus på strategier, teknisk analys, risk och money management samt handel med CFD:er.

Användarvillkor

Äganderätten till denna webbplats (tradecmc.se) och upphovsrätten till all text, grafik, bilder, programvara och allt annat material på webbplatsen tillfaller CMC Markets UK plc ("CMC") eller dess licenshavare.

Du får endast använda materialet på denna webbplats för eget bruk och enbart för icke-kommersiella ändamål.

Du får återge information på en datorskärm eller via utdrag från denna webbplats enbart för ovan angivna ändamål och utan ändringar, tillägg eller vidare modifikation såsom borttagning av viss information. Förutom vad som uttryckligen anges häri, får du inte utan CMC: s föregående skriftliga och uttryckliga medgivande ändra, modifiera, reproducera, distribuera eller kommersiellt exploatera något material från webbplatsen.

Du bekräftar härmed att "CMC Markets", ”Tradecmc©” och CMC-logotypen är varumärken som tillhör CMC. Du får reproducera dessa varumärken utan ändringar på materialet hämtat från denna webbplats i den utsträckning som godkänns ovan, men du får inte på annat sätt använda, kopiera, anpassa eller radera dem utan CMC:s föregående skriftliga medgivande.

Namn och logotyper på andra företag som omnämns på denna webbplats kan vara varumärken från tredje part och används av CMC uteslutande med tillstånd av respektive ägare.

Läs de fullständiga användarvillkoren här.