18 procent av Europeiska bolag upplever redan recession enligt rapport

De europeiska företagen ser en ekonomisk nedgång framför sig. Nästan en femtedel tror att recessionen redan är på plats i deras hemländer, medan tre av tio tänker bemöta den med större satsningar på försäljningen. Det uppger Intrum i sin Europan Payment Report 2019.

Att de ekonomiska utsikterna är svaga framgår även av en ökning i antalet osäkra fordringar, sena företagsbetalningar och högre skuldrisker framöver.

”Förmågan att förutspå kassaflöden är viktigt för alla företag då finansiell stabilitet är grunden för tillväxt. För företaget betyder högre risker framöver att det är viktigare än någonsin att man känner till sina kunder”, säger Intrums vd Mikael Ericson.

Det är värt att tillägga att rapporten målar en spretig bild över synen på det ekonomiska läget. Medan företagen i Grekland och Italien tror att recessionen är pågående, uppgav företagen i Österrike och Tyskland att en recession inte är synlig på horisonten för de kommande fem åren.

Bland företagen som faktiskt ser en recession planerar majoriteten att bemöta den med kostnadsbesparingar (45 procent). Som nämnt ovanför tänker tre av tio (27 procent) satsa mer på försäljningen och lika stor andel tänker vidta åtgärder för att driva in pengar från kunder.

Rapporten omfattar totalt 11 856 intervjuade företag runtom i Europa.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.