“A bull market is never killed by valuation” – PO Nilsson om bostadsmarknaden

Foto: Brandon Griggs

PriorNilsson fonders förvaltare PO Nilsson gör bedömningen att den svenska bostadsmarknaden nu har spruckit.

“Vad detta slutar vet ingen då det är ett rörligt fenomen men några saker står klart:
1) utbudet av nyproducerade lägenheter är större än någonsin
2) priset på dessa är väldigt höga och målgruppen tämligen begränsad. Vår slutsats är att den svenska bobubblan har spruckit på grund av denna utbudschock. Bostadsutvecklarna är givetvis värst ute om detta händer men effekterna kan spridas”, skriver han i en månadskommentar.

Nilsson tar också upp den svenska tillväxten som han menar har dopats av de låga räntorna. Räntorna har varit för låga i förhållande till tillväxten, menar han. Framöver kan den svenska tillväxten överraska mer negativt än andra länder.

“Denna räntenivå har eldat på ekonomin och skuldsättning rejält. Dels är den privata konsumtionen konstlat stark på grund av låga räntekostnader och kraftigt stigande bostadspriser, vidare utgör bostadsinvesteringar en betydande del av BNP-tillväxten. Sverige kan därför komma att överraska mer negativt än andra länder vad gäller tillväxt från dagens nivå”, skriver förvaltaren.

Rapportperioden var samtidigt stark.

“Rapportperioden i övrigt stärkte vår syn på att vi har en robust konjunktur i de flesta geografiska regioner. Verkstadsbolagen levererade trots höga förväntningar på såväl resultat, marginaler som orderböcker. Den ständiga frågan vi får av investerare är hur länge detta kan fortsätta. Vår tro är att konjunktur och vinster fortfarande trumfar den något högre räntenivån. ‘A bull market is never killed by valuation'”.

Please follow and like us: