Africa Oil minskade förlusten

Africa Oil rapporterar en något mindre förlust i tredje kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Bolaget hade inga intäkter under perioden.

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner dollar (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 dollar (0,00).

Vid utgången av kvartalet hade bolaget 423,9 miljoner i kontanta medel. Vid årsskiftet var nivån 463,1 miljoner.

Africa Oil, MUSD Q3-2017 Q3-2016
Nettoresultat -0,9 -1,6
Resultat per aktie, USD 0,00 0,00