Aktiemarknadsnämnden bromsar förlängning av bud på Haldex

Foto: Pixabay.
Aktiemarknadsnämnden har meddelat att de beslutat att inte godkänna en ytterligare förlängning av acceptfristen för Knorr-Bremses bud på Haldex. Budet löper formellt ut den 26 september.

Haldex styrelse menar att beslutet är glädjande.

”Det är naturligtvis glädjande att Aktiemarknadsnämnden till sist fattade det enda möjliga beslutet. Samtidigt hoppas vi att hanteringen av den här frågan leder till en välbehövlig diskussion om utformningen och tillämpningen av takeoverreglerna. Det är uppenbart att det befintliga regelverket och tillämpningen har brister som inte gynnar någon”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Haldex, i en kommentar. 

”Men ännu viktigare är att det här är ett besked som kommer att glädja våra medarbetare, kunder och långsiktiga ägare eftersom det i ett slag tar bort mycket av den osäkerhet som präglat vår verksamhet under en mycket lång tid. Jag är övertygad om att många i Landskrona och i våra andra anläggningar runt om i världen idag andas ut”, fortsätter ordföranden.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.