Aktier globalt är fortfarande i ett positivt momentum, men faller tillbaka något – Jarl Securities

Aktier globalt har just nu ett positivt momentum men faller tillbaka något, enligt Jarl Securities. Råvaror vänder ner till minus medan läget för obligationer ser något bättre ut, som dock fortfarande har ett negativt momentum.

 

Jarl Securities Momentum anges på en femgradig skala, där 0 är neutralt.

 

Datum Aktier Obligationer Råvaror
19/2 1,5 −0,4 −0,6
16/2 1,7 −1,1 0,1
15/2 −0,1 −1,3 −0,6
14/2 −1,2 −0,5 −2,5
13/12 −1,4 −1,1 −3
12/12 −3,6 −1,1 −3,3
9/2 −3,8 −1,2 −3,6
8/2 −2,8 −1,4 −3
7/2 −2,7 −0,6 −1
6/2 −4,3 −0,4 −1,2
5/2 −4 −2,2 0,1
2/2 −2,8 −1,6 1
1/2 −1,9 −1,3 0,1
31/1 −1,5 −1,2 −0,9
30/1 0,6 −1,6 0,3

 

Läs mer om momentum här