Bactiguard lyfter fram starkt kassaflöde

Bactiguard redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till liten rörelsevinst. Efter 20 minuters handel är aktien upp 13 procent på Stockholmsbörsen.

Omsättningen uppgick till 54,5 miljoner kronor (36,5), en ökning med 49 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-4,8), med en rörelsemarginal på 0,2 procent.

Ebitda-resultat blev 9,1 miljoner kronor (3,8), med en ebitda-marginal på 16,7 procent (10,4).

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (-6).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,18).

Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 9,7 miljoner kronor (1,8).

“Vi genererade ett EBITDA-resultat på 9,1 miljoner kronor, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående år, med en marginal på 17 procent. Detta trots att vi tog kostnader på drygt 11 miljoner kronor för att avveckla vårt tidigare distributionsavtal i Kina. Periodens resultat är fortfarande negativt och det beror i allt väsentligt på att vi gör stora avskrivningar på vår teknologi, även om det reella värdet stiger i takt med att vi utvecklar nya produkter och licensaffärer. Kassaflödet var starkt, både på grund av ökad försäljning och minskade kundfordringar”, skriver bolagets vd Christian Kinch i rapporten.

Bactiguard, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 54,5 36,5 49,3%
EBITDA 9,1 3,8 139,5%
EBITDA-marginal 16,7% 10,4%
Rörelseresultat 0,1 -4,8
Rörelsemarginal 0,2%
Nettoresultat -0,9 -6
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,18
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.