Blackrock ser på hållbara investeringar som portföljsskyddare, äventyrar inte heller avkastningen

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock med dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på hållbara investeringar.

Uppfattningen kring hållbara investeringar är att de inte drar ned avkastningen utan snarare ökar motståndskraften i portföljen.

Investeringsgruppen inkluderar företag med fokus på miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Att ta sikte på dem anser Blackrock kan leda till en mer effektiv resursförbrukning och i samma veva gynna avkastningen. Den högsta belöningen tycks gå att finna på tillväxtmarknaderna, enligt kapitaljätten.

Det som är Turnills övergripande slutsats kring hållbara investeringar är att man kan med dem skapa en långsiktig portfölj utan att behöva kompromissa med avkastningen.

Som brukligt presenterar Blackrock även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

Man behåller övervikt på amerikanska aktier och övriga globala aktier, förutom för europeiska aktier som man behåller som neutral. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.

Reno Santic, Finwire 

Please follow and like us: