Embracer överraskade positivt

Lars Wingefors, grundare och vd på THQ Nordic. Foto: Claes Thimar

Gamingbolaget Embracer redovisar en högre än väntad omsättning i andra kvartalet av det brutna räkenskapsåret. Ebitda-resultatet nästan dubblades och var högre än väntat.

Omsättningen sjönk 1,0 procent till 1 259,7 miljoner kronor (1 272,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 044.

Ebitda-resultat blev 418,1 miljoner kronor (214,8), väntat 336, med en ebitda-marginal på 33,2 procent (16,9).

Operativa rörelseresultatet blev 240,7 miljoner kronor (103,4).

Förbättringen kommer från en god bruttomarginal till följd av skiftet i försäljningsmixen i affärsområdet Games, samt en högre andel av digital försäljning jämfört med fjolåret.

“Alla tre underkoncerner bidrog till koncernens operativa ebit under kvartalet”, säger Lars Wingefors i rapporten.

Rörelseresultatet blev 76,4 miljoner kronor (90,8). Rörelsemarginalen var 6,1 procent (7,1).

Resultatet före skatt var 79,7 miljoner kronor (87,5).

Resultatet efter skatt blev 64,6 miljoner kronor (65,0).

Resultat per aktie hamnade på 0,21 kronor (0,25). Det justerade resultatet per aktie blev 0,65 kronor (0,28).

Vd Lars Wingefors uppger i rapporten att det förs pågående diskussioner med flera företag om att ansluta till koncernen, varav några är större och kan bilda en ny underkoncern. Han tillägger dock också att bolaget inte är beroende av förvärv för att växa.

Vad gäller framåtblicken med nya titlar uppger Lars Wingefors att man för nästa räkenskapsår förväntar sig fortfarande ha minst två AAA-titlar.

“Affärsområdet Partner Publishing/Film kommer att ha ett decemberkvartal utan lansering av någon betydande AAA-titel. Vi förväntar oss att det kommer att ändras under första kalenderhalvåret 2020, då vi väntar ett antal betydande AAA-lanseringar”, säger han också.

Embracer, Mkr Q2-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 1 259,7 1 044 20,7% 1 272,7 -1,0%
EBITDA 418,1 336 24,4% 214,8 94,6%
EBITDA-marginal 33,2% 32,2% 16,9%
Rörelseresultat 76,4 90,8 -15,9%
Rörelsemarginal 6,1% 7,1%
Resultat före skatt 79,7 87,5 -8,9%
Nettoresultat 64,6 65,0 -0,6%
Resultat per aktie, kronor 0,21 0,25 -16,0%

Konsensusdata från Factset

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.