Alimak ökar vinsten

Alimak. Pressbild.

Hissbolaget Alimak redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en högre vinst och orderingång.

Omsättningen uppgick till 1 099 miljoner kronor (979,8), en ökning med 12 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 105 miljoner kronor (69), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (7,0). Rörelsemarginalen uppgick till 10,9 procent i föregående kvartal.

Ebita ökade till 117 miljoner kronor (82), vilket gav en marginal om 10,6 procent (8,3).

Orderingången under tredje kvartalet landade på 1 104 miljoner kronor (868,8), en ökning med 27 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 68 miljoner kronor (72), en minskning med 6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,26 kronor (1,33), vilket innebär en minskning med 5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 113 miljoner kronor (74).

“Vi har en stabil orderstock och är på rätt väg med den strategiska inriktningen som utnyttjar servicemöjligheterna. För att sammanfatta är jag nöjd med utvecklingen och att vi är på god väg mot våra uppsatta finansiella mål”, skriver Alimaks vd Tormod Gunleiksrud i rapporten. 

Alimak, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 1 099 979,8 12,2%
Rörelseresultat 105 69 52,2%
Rörelsemarginal 9,6% 7,0%
Nettoresultat 68 72 -5,6%
Resultat per aktie, kronor 1,26 1,33 -5,3%
Orderingång 1 104 868,8 27,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet 113 74 52,7%

Mats Hård, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.