Anoto vände till positivt rörelseresultat

Anotos logotype.

Teknikbolaget Anoto redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget vänder dock till ett positivt rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 28,4 miljoner kronor (45,8), en minskning med 38 procent mot föregående år. Nedgången beskrivs främst bero på att Forms kunder placerat order på pennor så att de i tiden sammanföll med att större kvantiteter av den nya Anotopennan AP-701 fanns tillgängliga samt att Anoto ändrat prispolitik för verksamheten inom Forms.

“Koncernen räknar med en betydande intäktsökning under kommande kvartal
i samband med snabbt antagande av den nya pennan och allmänt godkännande av den
strategiskt sunda nya prispolitiken”, skriver Anoto i rapporten.

Bruttomarginalen ökade till 61 procent (35) till följd av bättre marginaler i verksamheten Notetaking och att licensintäkterna ökade till 43 procent (7) av den övergripande produktmixen.

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (-31,6), med en rörelsemarginal på 4,6 procent.

Ebitda-resultat blev 2 miljoner kronor (-28), med en ebitda-marginal på 7,1 procent.

Resultatet före skatt var 6,1 miljoner kronor (-37,4).

Resultatet efter skatt blev 6,1 miljoner kronor (-37,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,06 kronor (0,34), vilket innebär en minskning med 82 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -13,7 miljoner kronor (0,3).

Anoto, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 28,4 45,8 -38%
EBITDA 2 -28
EBITDA-marginal 7,1%
Rörelseresultat 1,3 -31,6
Rörelsemarginal 4,6%
Resultat före skatt 6,1 -37,4
Nettoresultat 6,1 -37,4
Resultat per aktie, kronor 0,06 0,34 -82,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet -13,7 0,3
Please follow and like us: