Autoliv missade resultatförväntningarna

Autoliv. Pressbild.

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Det justerade rörelseresultat var lägre än väntat. Bolaget sänker prognoser.

Omsättningen uppgick till 2 033 miljoner dollar (1 952,6), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 054. Den organiska tillväxten var 6,4 procent.

Rörelseresultatet blev 192,5 miljoner dollar (167,2). Rörelsemarginalen var 9,5 procent (8,6).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 193,6 miljoner dollar (204,8), väntat var 210, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 9,5 procent (10,5).

Resultatet före skatt var 171,3 miljoner dollar (150,7), analytikerkonsensus 193.

Resultatet efter skatt blev 117,5 miljoner dollar (105,7).

Resultat per aktie hamnade på 1,34 dollar (1,21).

Justerat resultat per aktie blev 1,35 dollar (1,64), vilket är 16 procent sämre än analytikerkonsensus som låg på 1,61.

Operativt kassaflöde var 238,2 miljoner (217,9).

Under helåret 2018 förväntas den organiska försäljningen öka med runt 6 procent.
Den tidigare bedömningen var en försäljningstillväxt om 8 procent för helåret.

Den justerade rörelsemarginalen spås uppgå till runt 10,5 procent i år. Den tidigare prognosen var en justerad rörelsemarginal överstigande 11 procent. 

Autoliv, MUSD Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 2 033 2 054 -1,0% 1 952,6
Rörelseresultat 192,5 167,2
Rörelsemarginal 9,5% 8,6%
Rörelseresultat, ex eo 193,6 210 -7,8% 204,8
Rörelsemarginal, ex eo 9,5% 10,2% 10,5%
Resultat före skatt 171,3 193 -11,2% 150,7
Nettoresultat 117,5 105,7
Resultat per aktie, USD 1,34 1,21
Justerat resultat per aktie 1,35 1,61 -16,1% 1,64

Konsensusdata från Factset

Lars Johansson, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.