Bilias vinst steg, försäljningen sjönk

Bilias vd Per Avander. Pressbild.

Bilhandlarföretaget Bilia redovisar minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt högre vinst.

Omsättningen uppgick till 6 119 miljoner kronor (6 302), en minskning med 3 procent mot föregående år.

Operativt rörelseresultat blev 221 miljoner kronor (200) och operativ rörelsemarginal var 3,6 procent (3,2).

Det förbättrade resultatet var enligt bolaget hänförligt till försäljning av begagnade bilar och Serviceaffären.

Rörelseresultatet blev 201 miljoner kronor (181), med en rörelsemarginal på 3,3 procent (2,9). Rörelsemarginal var 3,3 procent även i föregående kvartal.

Resultatet före skatt var 197 miljoner kronor (176). Resultatet efter skatt blev 158 miljoner kronor (143), en ökning med 10 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,55 kronor (1,40).

Bolagets vd Per Avander uppger att leveranserna av nya bilar var betydligt färre jämfört med föregående år men att orderstocken dock ökade under det tredje kvartalet. 

Bilia, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 6 119 6 302 -2,9%
Rörelseresultat 201 181 11,0%
Rörelsemarginal 3,3% 2,9%
Resultat före skatt 197 176 11,9%
Nettoresultat 158 143 10,5%
Resultat per aktie, kronor 1,55 1,40 10,7%

Anton Wilén, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.