Billerud Korsnäs minskade resultatet oväntat mycket

BillerudKorsnäs. Pressbild.

Förpacknings- och massaproducenten Billerud Korsnäs redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Resultatet var lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 6 054 miljoner kronor (5 544), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 6 300.

Rörelseresultatet blev 513 miljoner kronor (681), väntat rörelseresultat var 674. Rörelsemarginalen var 8,5 procent (12,3).

Resultatet före skatt var 497 miljoner kronor (659).

Resultatet efter skatt blev 363 miljoner kronor (513).

Resultat per aktie hamnade på 1,76 kronor (2,48).

Billerud Korsnäs, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 6 054 6 300 -3,9% 5 544
Rörelseresultat 513 674 -23,9% 681
Rörelsemarginal 8,5% 10,7% 12,3%
Resultat före skatt 497 659
Nettoresultat 363 513
Resultat per aktie, kronor 1,76 2,48

Konsensusdata från Bloomberg

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.