Fagerhult ser sig väl positionerade

Belysningsbolaget Fagerhult redovisar en ökad omsättning och högre vinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget ser att den organiska tillväxten planat ut på huvudmarknaderna men anser sig vara väl positionerade för att öka sina marknadsandelar under resten av 2018 och 2019.

Omsättningen uppgick till 1 440,6 miljoner kronor (1 305,7), en ökning med 10 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 195 miljoner kronor (192,2), med en rörelsemarginal på 13,5 procent (14,7). I föregående kvartal låg rörelsemarginalen på 11,7 procent.

Resultatet före skatt var 186,3 miljoner kronor (184,1).

Resultatet efter skatt blev 135,0 miljoner kronor (136,3), en minskning med 1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,18 kronor (1,19), vilket innebär en minskning med 1 procent mot föregående år.

Koncernens strategi på medellång till lång sikt inbegriper ytterligare förvärv, både
geografiskt- och teknikdrivna, enligt rapporten.

“Den organiska tillväxt som vi har sett på en del av koncernens huvudmarknader har
planat ut under de senaste kvartalen. Ytterligare organisk tillväxt förväntas att komma
från ökade marknadsandelar till följd av de investeringar i tillväxtskapande aktiviteter
som har gjorts sedan i mitten av 2016”, skriver bolaget.

Ledningen anser att koncernen med sin geografiska spridning, starka position på
många marknader, nyligen genomförda och pågående tillväxtskapande investeringar
samt decentraliserade affärsmodell är väl positionerad för att öka sina
marknadsandelar under återstoden av 2018 och under 2019.

Fagerhult, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 1 440,6 1 305,7 10,3%
Rörelseresultat 195 192,2 1,5%
Rörelsemarginal 13,5% 14,7%
Resultat före skatt 186,3 184,1 1,2%
Nettoresultat 135,0 136,3 -1,0%
Resultat per aktie, kronor 1,18 1,19 -0,8%
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.