Fenix Outdoor ökade omsättningen och vinsten

Foto: Agnieszka Boeske

Friluftsspecialisten Fenix Outdoor redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Omsättningen uppgick till 131,6 miljoner euro (123,8), en ökning med 6 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 21,6 miljoner euro (18,3), med en rörelsemarginal på 16,4 procent (14,8).

Resultatet före skatt var 21,5 miljoner euro (17,7). Resultatet efter skatt blev 16,3 miljoner euro (13,8), en ökning med 18 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,21 euro (1,03).

Fenix Outdoor, MEUR Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 131,6 123,8 6,3%
Rörelseresultat 21,6 18,3 18,0%
Rörelsemarginal 16,4% 14,8%
Resultat före skatt 21,5 17,7 21,5%
Nettoresultat 16,3 13,8 18,1%
Resultat per aktie, EUR 1,21 1,03 17,5%