Fingerprint ökar omsättning och minskar förlusten rejält

Fingerprint Cards redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bolaget rapporterar samtidigt en minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 342,9 miljoner kronor (289,7), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 341.

“Jämfört med det första kvartalet förra året ökade Fingerprints omsättning med 18
procent, vilket är glädjande, speciellt med tanke på att Q1 generellt sett är ett
säsongsmässigt svagt kvartal. Orderingången har fortsatt att utvecklas positivt i
inledningen av det andra kvartalet”, konstaterar vd Christian Fredrikson i rapporten.

Bruttomarginalen uppgick till 23 procent (15).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-174,9).

Resultatet före skatt var -0,8 miljoner kronor (-188,3).

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-148,2), analytikerkonsensus -11.

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,47).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -161,1 miljoner kronor (-203,8). Det förklaras av en säsongseffekt avseende leverantörsskulder och ett antal sena kundfordringar som reglerades veckan efter kvartalsslutet.

Vid slutet av perioden uppgick kassan till 338 miljoner kronor, men ökade till 446 miljoner kronor per den 10 maj.

“Fingerprints ska kunna uppnå högre lönsamhet och jag bedömer att den positiva lönsamhetseffekten av generationsbytet till FPC1511 kommer att fortsätta under det andra kvartalet 2019. FPC1511 har mottagits väldigt väl av våra OEM-kunder, och denna sensor kommer att vara en bärande del i vår produktportfölj inom kapacitiva sensorer under 2019”, skriver Christian Fredrikson i sitt vd-ord.

Han beskriver även att projektet med bolagets första in-displaysensor fortlöper enligt plan. Sensorn FPC1610 genomgår just nu tester hos kunder.

Fingerprint Cards, Mkr Q1-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2018
Nettoomsättning 342,9 341 0,6% 289,7
Rörelseresultat -1,9 -174,9
Resultat före skatt -0,8 -188,3
Nettoresultat -3,5 -11 -148,2
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,47
Kassaflöde från löpande verksamhet -161,1 -203,8

Konsensusdata från Factset

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.