Högre vinst för Swedol

Clein Johansson Ullenvik, vd på Swedol. Pressbild.

Swedol redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen uppgick till 717,6 miljoner kronor (688,4), en ökning med 4 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 75,9 miljoner kronor (68,7), med en rörelsemarginal på 10,6 procent (10,0).

Resultatet efter skatt blev 57,5 miljoner kronor (49), en ökning med 17 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,69 kronor (0,59), vilket innebär en ökning med 17 procent mot föregående år.

Swedol, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 717,6 688,4 4,2%
Rörelseresultat 75,9 68,7 10,5%
Rörelsemarginal 10,6% 10,0%
Nettoresultat 57,5 49 17,3%
Resultat per aktie, kronor 0,69 0,59 16,9%
 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.