Högre vinst och bättre omsättning för Latour

Latours logotype. Pressbild.

Investmentbolaget Latour redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Omsättningen för industrirörelsen uppgick till 2 857 miljoner kronor (2 362), en ökning med 21 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet för densamma blev 399 miljoner kronor (310), med en rörelsemarginal på 14,0 procent (13,1).

Resultatet efter skatt för koncernen blev 743 miljoner kronor (739), en ökning med 1 procent mot föregående år.

Substansvärdet ökade till 108 kronor per aktie jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 17,0 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 11,3 procent. Substansvärdet per den 5 november uppgick till 106 kronor per aktie.

Orderingången i industrirörelsen under tredje kvartalet landade på 2 787 miljoner kronor (2 311), en ökning med 21 procent mot föregående år. 

Latour, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 2 857 2 362 21,0%
Rörelseresultat 399 310 28,7%
Rörelsemarginal 14,0% 13,1%
Nettoresultat 743 739 0,5%
Orderingång 2 787 2 311 20,6%

Anton Wilén, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.