Högre vinst och omsättning för Bahnhof

Bahnhof MDC i Kista, Stockholm. Foto: Kristina Sahlén/Bahnhof AB

Bredbandsoperatören Bahnhof redovisar ökade intäkter och högre resultat i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget upprepar sin prognos för 2018.

Nettoomsättningen steg till 285,3 miljoner kronor (249,2), en ökning med 14 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 40,2 miljoner kronor (30,1), med en rörelsemarginal på 14,1 procent (12,1).

Resultatet före skatt var 40,2 miljoner kronor (30,1).

Resultatet efter skatt blev 31,4 miljoner kronor (24,1). Resultat per aktie hamnade på 0,29 kronor (0,22), vilket innebär en ökning med 32 procent mot föregående år.

Bahnhof har 307 959 privatkunder per den 30 september 2018.

“Bahnhof slår nya ekonomiska rekord. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet är med bred marginal det bästa någonsin. Resultatet före skatt är 40,2 miljoner kronor. Det är drygt 33 procent bättre än för det tredje kvartalet år 2017. Nettomarginalen förstärks till 14 procent.
Det tredje kvartalet har dessutom den högsta omsättningen i bolagets historia, drygt 285 miljoner kronor”, skriver bolaget i delårsrapporten.

Bahnhofs prognos för helåret 2018 är ett rörelseresultat, ebit, på 145 miljoner kronor med en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Tillväxten kommer vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Bolaget utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge positiva effekter. Det innebär att prognosen från föregående kvartal upprepas. 

Bahnhof, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 285,3 249,2 14,5%
Rörelseresultat 40,2 30,1 33,6%
Rörelsemarginal 14,1% 12,1%
Resultat före skatt 40,2 30,1 33,6%
Nettoresultat 31,4 24,1 30,3%
Resultat per aktie, kronor 0,29 0,22 31,8%

Henrik Öhlin, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.