Holmen sålde inte så mycket som förväntat

Foto: Kristine Weilert.

Skogsindustribolaget Holmen redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Resultatet var något lägre än marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

“Tredje kvartalets resultat belastades av ett större underhållsstopp samt kostnader för skogsbränder. Personalkostnaderna var säsongsmässigt låga och försäljningspriserna för papper och trävaror ökade något”, skriver bolaget i rapporten.

Omsättningen uppgick till 3 844 miljoner kronor (3 947), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 289.

Rörelseresultatet blev 591 miljoner kronor (593), väntat rörelseresultat var 599. Rörelsemarginalen var 15,4 procent (15,0). Rörelsemarginalen var 14,8 procent i förra kvartalet.

Resultatet efter skatt blev 458 miljoner kronor (456).

Resultat per aktie hamnade på 2,7 kronor (2,7).

“Skogens resultat är starkt trots 30 miljoner kronor i kostnader orsakade av sommarens skogsbränder. Efterfrågan på skogsråvaran är hög och stigande priser får successivt genomslag på resultatet. Under kvartalet tecknade vi avtal om att köpa en större skogsfastighet i närheten av vår industri i Iggesund. Förutom att ge ett stadigt kassaflöde stärks vår vedförsörjning”, kommenterar vd Henrik Sjölund i rapporten.

Henrik Sjölund uppger vidare att ett större underhållsstopp i Iggesunds bruk belastade resultatet inom kartong men att bolaget noterar samtidigt att arbetet med att sänka kostnaderna i verksamheten börjar ge effekt. Förhandlingar om minskad bemanning
pågår och beräknas kunna slutföras under fjärde kvartalet.

Holmen, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 3 844 4 289 -10,4% 3 947
Rörelseresultat 591 599 -1,3% 593
Rörelsemarginal 15,4% 14,0% 15,0%
Rörelseresultat, ex eo 593
Rörelsemarginal, ex eo 15,0%
Nettoresultat 458 456
Resultat per aktie, kronor 2,7 2,7

Konsensusdata från Factset

Anna Sundström, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.