Nobia inleder besparingsprogram efter rapportbesvikelse

Nobias styrelseordförande Tomas Billing. Pressbild.

Köksspecialisten Nobia redovisar en omsättning och ett resultat som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Jämfört med föregående år sjönk vinsten. Bolaget inför nu ett besparingsprogram för att vända utvecklingen.

 

“Den dubbelsiffriga tillväxten i Magnet Retail fortsatte, men den varma sommaren samt lägre B2B- och projekt­försälj­ninig i Storbritannien ledde till att försäljningen under det tredje kvartalet blev en besvikelse. För att förbättra vinst­genereringen kommer vi att initiera ett kostnadsbespar­ings­program som ska generera årliga bespar­ingar om 100 miljoner kronor, utöver att åtgärda produktionsstörning­arna som påverkade kvartalet”, kommenterar koncernchef Morten Falkenberg i rapporten.

Omsättningen uppgick till 3 143 miljoner kronor (2 905), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 3 214.

Rörelseresultatet blev 267 miljoner kronor (318), väntat rörelseresultat var 294. Rörelsemarginalen var 8,5 procent (10,9).

Resultatet efter skatt blev 201 miljoner kronor (264), analytikerkonsensus 221.

De finansiella målen inklusive utdelnings­policyn är oförändrade.

Bolaget inför ett kostnadsbesparingsprogram under det fjärde kvartalet 2018 som förväntas generera besparingar om 80 miljoner kronor 2019 och 100 miljoner kronor per år från och med år 2020. Åtgärderna inkluderar butiksstängningar samt personal­minsk­ningar i både kommersiella enheter och produktions­enheter. Programmet kommer att medföra en struktur­kostnad om 80-100 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Nobia, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 3 143 3 214 -2,2% 2 905
Rörelseresultat 267 294 -9,2% 318
Rörelsemarginal 8,5% 9,1% 10,9%
Resultat före skatt 310
Nettoresultat 201 221 -9,0% 264
Resultat per aktie, kronor 1,56

Konsensusdata från Factset

Anna Sundström, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.