Rivstart på rapportsäsongen med Sandvik som överraskade positivt

Björn Rosengren, vd på Sandvik. Pressbild.

Verkstadsbolaget Sandviks omsättning och resultat var högre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget ökar även utdelningen mer än väntat.

Omsättningen uppgick till 25 968 miljoner kronor (23 929), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 25 370. Organiskt ökade intäkterna med 9 procent.

Rörelseresultatet blev 4 170 miljoner kronor (7 973). Rörelsemarginalen var 16,1 procent (33,3). I föregående kvartal var rörelsemarginalen 21,4 procent.

Kvartalet påverkades negativt med totalt -529 miljoner kronor hänförliga till effektiviseringsåtgärder, medan fjärde kvartalet 2017 påverkades positivt av en realisationsvinst om 3,9 miljarder kronor relaterat till avyttringen av Process Systems.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 4 700 miljoner kronor (4 062), väntat var 4 681, med en rörelsemarginal på 18,1 procent (17,0). Exklusive engångsposter var rörelsemarginalen 18,9 procent i föregående kvartal.

“Ökningen var främst ett resultat av den starka organiska tillväxten och gynnsamma valutakurseffekter. De sammanlagda kostnaderna för försäljning och administration ökade med 6 procent till följd av en stark marknad och tillväxtskapande aktiviteter”, uppger bolaget.
Orderingången under fjärde kvartalet landade på 25 627 miljoner kronor (242), vilket är 2 procent högre än analytikerkonsensus. Organiskt ökade orderingången 6 procent.

Resultatet efter skatt blev 2 847 miljoner kronor (6 418). Resultat per aktie hamnade på 2,27 kronor (5,12).

Sandvik föreslår 4,25 kronor i utdelning (3,50), väntat 4.

“Kundaktiviteten var på en hög nivå under järde kvartalet och jag är nöjd med det övergripande resultatet. Vi lyckades höja tempot vad gäller förvärv och vi levererade på
vår höga ambition för kassaflödet”, kommenterar vd Björn Rosengren.

En hög vinstnivå i kombination med fokuserade insatser för att sänka rörelsekapitalet gjorde att bolagets fria kassaflöde nådde en ny kvartalsmässig rekordnivå om 6,3 miljarder kronor,

tillägger han. 

Konsensusdata från Factset

Sandvik, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 25 968 25 370 2,4% 23 929
Rörelseresultat 4 170 7 973
Rörelsemarginal 16,1% 33,3%
Rörelseresultat, ex eo 4 700 4 681 0,4% 4 062
Rörelsemarginal, ex eo 18,1% 18,5% 17,0%
Nettoresultat 2 847 6 418
Resultat per aktie, kronor 2,27 5,12
Orderingång 25 627 25 183 1,8% 24 107
Utdelning per aktie, kronor 4,25 4 6,3% 3,50

Konsensusdata från Factset

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.