Sandviks rapport nära konsensus

Björn Rosengren, vd för Sandvik Pressbild.

Verkstadsbolaget Sandvik redovisar en omsättning i linje med förväntan under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var något lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 24 283 miljoner kronor (21 608), att jämföra med Factsets analytikerkonsensus som låg på 24 156.Rörelseresultatet blev 5 205 miljoner kronor (3 338), väntat rörelseresultat var 5 364. Rörelsemarginalen var 21,4 procent (15,4).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 4 587 miljoner kronor (3 338), väntat var 4 615, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 18,9 procent (15,4).

Orderingången under tredje kvartalet landade på 24 192 miljoner kronor (21 888), vilket är -1 procent lägre än analytikerkonsensus.

Resultatet före skatt var 5 065 miljoner kronor (3 145), analytikerkonsensus 5 021.

Resultatet efter skatt blev 3 928 miljoner kronor (2 341), analytikerkonsensus 3 832.

Resultat per aktie hamnade på 3,14 kronor (1,87).

Sandvik, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 24 283 24 156 0,5% 21 608
Rörelseresultat 5 205 5 364 -3,0% 3 338
Rörelsemarginal 21,4% 22,2% 15,4%
Rörelseresultat, ex eo 4 587 4 615 -0,6% 3 338
Rörelsemarginal, ex eo 18,9% 19,1% 15,4%
Resultat före skatt 5 065 5 021 0,9% 3 145
Nettoresultat 3 928 3 832 2,5% 2 341
Resultat per aktie, kronor 3,14 1,87
Orderingång 24 192 24 501 -1,3% 21 888

Konsensusdata från Factset

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.