THQ:s nettoresultat överraskade på uppsidan

Lars Wingefors, grundare och vd på THQ Nordic. Foto: Claes Thimar

THQ Nordic redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Resultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen uppgick till 1 272,7 miljoner kronor (84,7), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 046. Förvärvet av Koch Media har i huvudsak drivit tillväxten, enligt bolaget.Nettoomsättningen i affärsområdet THQ Nordic ökade med 47 procent till 124,2 miljoner kronor, vilket drevs av releaserna Titan Quest, Red Faction Guerilla Re-Mars-tered, This is the Police 2 samt fortsatt god försäljning av Wreckfest.

Nettoomsättningen för affärsområdet Deep Silver var 251,8 miljoner kronor, drivet av releaserna Dakar 18 och en god försäljning av Pathfinder Kingmaker i slutet av kvartalet.

Affärsområdet Partner Publishing hade ett starkt kvartal tack vare betydande releaser från Codemasters, SquareEnix och Sega.

Bolagets vd Lars Wingefors skriver i en kommentar att strategin med diversifiering av intäktskällor ger resultat.

“Våra PR-, marknadsförings- och säljteam i hela världen har bedrivit ett intensivt arbete för att stödja och skapa efterfrågan på vår pipeline av kommande releaser. Inför de två kommande kvartalen är vi förväntansfulla inför våra viktiga releaser av Darksiders 3 och Metro Exodus”, säger vd:n och fortsätter:

“Vid slutet av kvartalet hade vi 55 spel under utveckling, varav 35 ännu inte utannonserade”.

Ebitda-resultat blev 214,8 miljoner kronor (34,6), väntat 190, med en ebitda-marginal på 16,9 procent (40,9).

Resultatet efter skatt blev 65,0 miljoner kronor (19,0), analytikerkonsensus 47.

Ökningen av samtliga kostnadsposter beror delvis på organisk tillväxt men framför allt på förvärvet av Koch Media, vilket hade en väsentlig påverkan på kostnadsstrukturen.

Resultat per aktie hamnade på 0,74 kronor (0,26).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -740,1 miljoner kronor (29,2).

Rörelsekapitalet ökade betydligt under kvartalet, främst till följd av att forfaiting av kundfordringar har ersatts med bankskuld inom Koch Media.

THQ har även förvärvat två spelutvecklare, enligt separata pressmeddelanden.

THQ Nordic förvärvar spelutvecklaren Coffee Stain för preliminärt 317 miljoner kronor på en kassa- och skuldfri basis plus villkorad tilläggsköpeskilling. Förvärvet inbegriper immateriella rättigheter för Satisfactory, Goat Simulator, Sanctum samt förlagsrättigheter till Deep Rock Galactic.

Därutöver förvärvas 90 procent av aktierna i spelutvecklaren Bugbear som står bakom spelet Wreckfest med en option för resterande 10 procent för en okänd köpeskilling.

THQ Nordic, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 1 272,7 1 046 21,7% 84,7
EBITDA 214,8 190 13,1% 34,6
EBITDA-marginal 16,9% 18,2% 40,9%
Rörelseresultat 90,8 65 38,5% 24,0
Rörelsemarginal 7,1% 6,2% 28,3%
Nettoresultat 65,0 47 38,3% 19,0
Resultat per aktie, kronor 0,74 0,26
Kassaflöde från löpande verksamhet -740,1 29,2

Konsensusdata från Factset

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.