Veoneer utökar minusresultatet

Veoneer redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 526 miljoner dollar (567), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 551.

Rörelseresultatet blev -58 miljoner dollar (-16).

Bruttovinsten blev 99 miljoner dollar (109), med en bruttovinstmarginal på 18,8 procent (19,2).

Ebitda-resultat blev -31 miljoner dollar (10).

Resultatet efter skatt blev -72 miljoner dollar (-36).

Resultat per aktie hamnade på -0,78 dollar (-0,38).

Bolagets utsikter:

– Omsättningen för helåret spås vara negativ med 4 procent.

– Risk att försäljningsmålet för 2020 inte nås, Aktiv Säkerhet enligt plan.

– Målet på 0 till 5 procent rörelsemarginal försenas med 1-2 år.

– Försäljningsmålet för 2022 kan överträffas, särskilt för Aktiv Säkerhet.

“Med en attraktiv produktportfölj för Aktiv Säkerhet och starka kundrelationer
bedömer vi att försäljningsmålet på 4 miljarder dollar år 2022 kan överträffas, i synnerhet målet på 2 miljarder dollar för aktiv säkerhet. Detta hör samman med att
Aktiv Säkerhet, vår tillväxtmotor, fortsätter att vara mycket stark. Faktum är att
Veoneers nuvarande orderingång, tidigt i kvartal fyra, för de senaste 12 månaderna
motsvaras av en genomsnittlig årlig försäljning på mer än 1,3 miljarder dollar, merparten från Aktiv Säkerhet”, säger Jan Carlsson, styrelseordförande och vd.

Han säger vidare:

“I det korta perspektivet väntas en del senareläggningar av produktionsstarter, långsammare försäljningsökning av en del kunders bilmodeller och några mindre förseningar av förväntade affärer. Denna utveckling innebär att vi väntas nå försäljningsmålet på 3 miljarder dollar för 2020 något senare än tidigare förväntat. Aktiv Säkerhet går dock enligt plan och väntas nå målet om en försäljning på över 1 miljard dollar 2020”.

“Även om nybilsförsäljningen saktat ner, vilket påverkar vår försäljning för 2018, har vi sett en positiv utveckling under tredje kvartalet. Orderingången är fortsatt stark, vi vann nya avtal om avancerade framtida teknologier och genomförde vår första affär som enbart bestod av mjukvara.”

Veoneer, MUSD Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 526 551 -4,5% 567
Bruttovinst 99 109
Bruttovinstmarginal 18,8% 19,2%
EBITDA -31 10
EBITDA-marginal 1,8%
Rörelseresultat -58 -16
Nettoresultat -72 -36
Resultat per aktie, USD -0,78 -0,38

Konsensusdata från Factset

 

Lars Johansson, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.