Aurora vände till förlust

Cannabisföretaget Aurora Cannabis fyrfaldigade intäkterna till på 54,2 miljoner kanadensiska dollar under det första kvartalet. Bolaget vände samtidigt till en förlust på 237,8 miljoner dollar efter att ha uppvisat en vinst på 7,7 miljoner året innan.

Aurora tappar 2 procent i den inledande handeln.
Den stora förlusten kopplas till förvärvade företag och dessa påverkade resultatet med cirka 190 miljoner kanadensiska dollar, enligt Aurora.

En annan svag siffra för Aurora var bruttomarginalen som krympte till 54 procent från 70 procent i föregående kvartal och 63 procent från året innan. Försvagningen sades bero på ett antal faktorer, däribland ökade kostnader för produktionen och distributionen samt punktskatter man fått täcka upp för vilka bolaget inte håller med Kanada om att de bör beskattas.

En ljusglimt var att Aurora har tagit en större marknadsandel i Kanada sedan marijuana blev legaliserat. Hela 21,6 miljoner dollar av intäkterna är från Kanada och bolaget stod för cirka 20 procent av konsumentförsäljningen under det andra kvartalet, enligt Health Canada.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.