Com Hems fusion med Tele2 kommer inte att påverka finansiell guidning för helåret

ComHem. Pressbild.

Kabeloperatören Com Hem har gjort vissa justeringar av bokslutet för verksamhetsåret 2017 och det första kvartalet mot bakgrund av en aviserad fusion med Tele2. Bolaget delger att justeringarna kommer inte påverka intäkter, rörelseresultat eller kassaflöde, och heller inte bolagets finansiella guidning för helåret. Det framgår av ett pressmeddelande.

De justeringar som görs i bokslutet avser omklassificering av vissa incitamentsprogram från eget kapital-reglerade till kontantreglerade i redovisningen, men kommer inte få någon långsiktig effekt på det egna kapitalet som nu temporärt reducerats med 43 miljoner kronor.

Bolaget delger även att förberedelserna för fusionen övergår nu i en fas där Finansinspektionen och SEC granskar fusionsdokumenten, efter att omrevision av Com Hems finansiella rapporter har slutförts. Fusionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2018.

Carl Becht, Finwire 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.