Därför kan skogsavverkningen i Sverige bli största på 12 år

Skogsavverkningen i Sverige har i år potential att bli den högsta sedan 2007, uppger Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Prognosen är att skogsavverkningen landar på 94 miljoner skogskubikmeter brutto. Det kan jämföras med fjolårets preliminära bruttoavverkning på knappt 93,5 miljoner skogskubikmeter.

Bakom förväntningarna på en ökad avverkning i år ligger ett antal faktorer, däribland ett övergripande större intresse bland skogsägarna att avverka skogen.

“Hittills i år har skogsägarna lämnat in avverkningsanmälningar på 6 procent större arealer än förra året vilket tyder på att intresset att avverka är stort. Enligt Skogsindustrierna förväntas produktionen av både sågade trävaror och pappersmassa att öka under 2019 jämfört med 2018”, skriver Skogsstyrelsen.

Prognosen påverkas också av granbarkborrarna som i år tros ha påverkat cirka fem miljoner skogskubikmeter i Götaland, uppger Anna Stridsman, Skogsvårdschef på Sveaskog i ett separat pressmeddelande. Under fjolåret uppskattades nivån av skadad skog av granbarkborre ha uppgått till 3-4 miljoner skogskubikmeter för hela Sverige, tillägger hon.

Anna Stridsman bedömer att det kommer råda en allvarlig barkborresituation även under 2020.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.