Dometic:s vd uppdaterar om ambitionerna vid kap-dagen

Dometic har som ambition att öka försäljningen till 30 miljarder kronor. Det skriver bolaget inför dagens kapitalmarknadsdag i Stockholm där bolagets reviderade långsiktiga strategi presenteras. När målet ska nås anges inte.

“Vi har ökat vår nettoomsättning, förbättrat vår marginal och levererat starkt kassaflöde under de senaste fem åren. Vi är nu i en bra position att öppna dörren till en ännu bättre framtid. Genom att nyttja vår djupa kunskap inom företagets kärnteknologier och rikta oss mot tillämpningsområden istället för vertikala segment vill vi ompositionera bolaget. Vi tror att denna strategi kommer att erbjuda stora tillväxtmöjligheter”, säger vd Juan Vargues.

Dometic har som mål att 25 procent av försäljningen ska komma från produkter som lanserats under de senaste tre åren.

På kostnadssidan har Dometic ambitionen att kostnadsökningen ska vara 0,5 procentenheter under inflationstakten. Målet är också att sänka komplexiteten genom att minska Stock Keeping Unit, SKU:s, med 40 procent, leverantörer med 50 procent och öka inköp från lågkostnadsländer till 80 procent.

Inom digitalt räknar Dometic med kostnader på 50 miljoner kronor per år fram till 2023.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.