Ericssonaktien faller på miljardavsättningar 

Ericssons huvudkvarter. Pressbild.

Telekomjätten Ericsson vidtar ytterligare åtgärder för att påskynda omstruktureringen av Business Support System, BSS. Det innebär avsättningar i fjärde kvartalet 2018 för kostnader som uppskattas till 6,1 miljarder kronor, varav 3,1 miljarder är omstruktureringskostnader.

 

Ericsson B är just nu ned 4,1 procent till 78,10 kronor senast betalt.
Ericsson beskriver att effekten av avsättningarna huvudsakligen påverkar bruttomarginalen.

De planerade åtgärderna kommer att väsentligt minska förlusterna inom BSS redan under 2019, skriver Ericsson i sitt pressmeddelande. Den förändrade BSS-strategin förväntas ge segmentet Digital Services goda förutsättningar att uppnå målet om låg ensiffrig rörelsemarginal, exklusive omstruktureringskostnad, år 2020 och 10-12 procent senast till år 2022.

Ytterligare omstruktureringskostnader relaterade till planerade åtgärder, inklusive relaterade personalneddragningar, förväntas under 2019. Kostnaderna uppskattas till 1,5 miljarder kronor.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.