Fingerprint Cards irislösning i terminal i Indien

Fingerprint Cards meddelar att Grand Tech International Development, GTID, har lanserat sin första point-of-sales terminal med irisavläsning i Indien. Terminalen Apnapay använder sig av bolagets FPC ActiveIris, skriver Fingerprint Cards på sin hemsida.

Apnapay kan användas både för eKYC (electronic-Know Your Customer) och för att godkänna olika typer av betalningar. Terminalen är kopplad till den biometriska databasen Aadhaar.

Stefan Linnér, Finwire