Fingerprint överklagar ogiltigförklarat patent i Kina

Fingerprint Cards kommer att överklaga ett beslut kopplat till patenttvisten med kinesiska konkurrenten Shenzhen Goodix Technology. Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Det var i höstas som Fingerprint lämnade in ett klagomål till en domstol då Goodix och en distributör ska ha gjort intrång i ett av bolagets patent. Kinesiska patentmyndigheter har dock beslutat att i Kina ogiltigförklara det patent som klagomålet grundar sig på.

“Fingerprints delar inte patentmyndighetens slutsatser, varför bolaget kommer att överklaga beslutet från första instans. Eftersom patentintrångsmålet är beroende av utfallet av detta överklagande, kommer överklagandeprocessen att behöva avgöras innan det är möjligt att återuppta patentintrångsmålet”, skriver bolaget.

Beslutet i Kina påverkar inte patentets giltighet utanför Kina och ej heller bolagets rättigheter att sälja och distribuera sina produkter, varken i Kina eller i andra länder. Patentet beskrivs vara ett av Fingerprints cirka 250 registrerade patent och beskrivs inte vara väsentligt för den nuvarande verksamheten. Produktportföljen i dagsläget grundar sig i huvudsak inte längre på patentet.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.