För tidigt att tala om räntesänkning enligt SEB

Antalet jobb utanför jordbrukssektorn i USA steg med blott 75 000 personer i maj, vilket var klart lägre än marknadens prognos om en ökning med 175 000 enligt Bloomberg News. Det är enligt SEB:s chefekonom dock för tidigt att börja tala om räntesänkningar från Federal Reserve.

De två senaste månadernas utfall reviderades även ned med totalt 75 000 personer.

Utfallet kan jämföras med de omkring 100 000 jobb som varje månad behöver skapas för att hålla jämn takt med tillväxten i den arbetsföra befolkningen.

Arbetslösheten låg som väntat kvar vid 3,6 procent.

De genomsnittliga timlönerna steg med 3,1 procent i årstakt. Väntat var en ökningstakt på 3,2 procent.

Statistiken är viktig för USA:s centralbank Federal Reserve, som både har ett inflationsmål och ett sysselsättningsmål, och enligt Reuters kan maj månads oväntat svaga utfall öka förväntningarna på en räntesänkning under året.

SEB:s chefekonom Robert Bergqvist anser dock att det är för tidigt att börja prata om en räntesänkning, även om arbetsmarknaden enligt honom visar “tidiga tecken på svaghet”.

“NY Feds Williams sade under gårdagen att ‘ekonomin har varit väldigt stark under ingången i andra kvartalet’. Ekonomisk data är inte så dålig”, konstaterar han i ett twitterinlägg.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.