Fortsatt hög aktivitet med nordiska nyintroduktioner

Börsoperatören Nasdaq rapporterar en fortsatt hög aktivitet med nyintroduktioner i Norden under 2018.

Nasdaq noterade 83 nya bolag på sin nordiska börs och marknadsplats under 2018. Det fördelas på 33 bolag på börsens huvudlistan och 50 bolag på marknadsplatsen First North. Här ingår dock listbyten i statistiken. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Antalet nyintroduktioner i Norden, exklusive Oslobörsen som inte ägs av Nasdaq, var 14 på huvudlistan och 37 på First North. 13 bolag bytte från First North till huvudlistan, ett bolag bytte till huvudlistan från en marknadsplats utanför Nasdaq och sju bolag bytte till First North från en marknadsplats utanför Nasdaq. Vidare var det tre avknoppningar på huvudlistan och två direktnoteringar utan någon nyemission på huvudlistan och sex direktnoteringar på First North. Det summerar till 83 bolag.

Det sammanlagda kapitaltillskottet som togs in i Norden exklusive Oslo var 1 881 miljoner euro på huvudlistan och 683 miljoner euro på First North. De största nyintroduktionerna var det finska fastighetsbolaget Kojamo som tog in 483 miljoner euro följt av Netcompany som tog in 416 miljoner euro i Köpenhamn och Cibus som tog in 311 miljoner euro i Stockholm. Bland avknoppningarna märks Atlas Copcos utdelning av Epiroc och Autolivs utdelning av Veoneer till sina aktieägare. Branschmässigt var det hälsovård som var största branschen med 19 bolag, följt av industri med 15 bolag och finanssektorn med 14 bolag.

Antalet nya noteringar i Stockholm var 23 bolag på huvudlistan och 33 på First North. Antalet nyintroduktioner var här sju bolag på huvudlistan och 21 nyintroduktioner på First North. Tolv bolag bytte från First North till huvudlistan. Ett bolag bytte till huvudlistan från en en marknadsplats utanför Nasdaq och sju bolag bytte till First North från en marknadsplats utanför Nasdaq. Vidare var det tre avknoppningar på huvudlistan och fem direktnoteringar på First North utan någon nyemisison.

Det sammanlagda kapitaltillskottet som togs in i Stockholm var 460 miljoner euro på huvudlistan och 564 miljoner euro på First North. De största nyintroduktionerna var fastighetsbolaget Cibus som tog in 311 miljoner euro, följt av Bygghemma med 138 miljoner euro och NCAB Group som tog in 65 miljoner euro. Branschmässigt var det hälsovård som var den största branschen med 18 bolag, följt av industri med nio bolag och konsumenttjänster med sju bolag.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.