Ihärdig vinter ger Byggmax försäljningstapp

Byggmax i Arlanda. Pressbild. Foto: Jana Ericsson.

Bygghandlarkedjan Byggmax varnar för att den långa och kalla vintern har påverkat försäljningen i första kvartalet negativt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Säsongen för utomhusprojekt har på grund av årets kalla och utdragna vinterväder startat senare än på minst ett årtionde. Detta har påverkat konsumentmarknaden och Byggmax försäljning i första kvartalet minskade med 15 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Försäljningen för Byggmax-segmentet minskade med 12 procent och försäljningen för Skånska Byggvaror föll med 36 procent. Skånska Byggvarors försäljningsutveckling påverkades signifikant av skiftet mot “Garden Living” och minskad försäljning i mindre lönsamma kategorier.

Byggmax försäljning av inomhuskategorier har utvecklats väl, vilket tyder på att konsumentintresset för gör-det-själv-projekt fortsatt är högt. Historiskt har en sen säsongsstart inte nödvändigtvis betytt en svag försäljningsutveckling för helåret. Den långa och kalla vintern har signifikant försenat säsongsstarten för utomhusprojekt. Detta har påverkat den nordiska konsumentmarknaden klart negativt, särskilt i mars då den typiska ökningstakten in mot högsäsongen har försenats i linje med vårens sena ankomst, skriver bolaget.

– Vi har en jättebra verksamhet, som vi förbättrar, men vi har en säsongsberoende verksamhet som fokuserar på utomhusprojekt och säsongen har startat senare än på mer än ett årtionde. Vi är glada över att se bra försäljningsutveckling i kategorier för inomhusprojekt, vilket tyder på att konsumentintresset för gör-det-själv-projekt fortsatt är högt, och vi ser fram emot utomhussäsongen när våren kommer, säger Mattias Ankarberg, vd för Byggmax Group.

Det första kvartalet är Byggmax minsta mätt som andel av försäljningen och har utgjort 14 procent av årlig försäljning under de senaste fem åren. Bolaget släpper sin delårsrapport för det första kvartalet den 20 april.

Henrik Öhlin, Finwire