Inditex ökade rörelseresultatet mer än väntat i första kvartalet

Spanska klädbolaget Inditex redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 5 927 miljoner euro (5 654), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 088.Bruttomarginalen steg till 59,5 procent (58,9).

Ebitda-resultat blev 1 675 miljoner euro (1 125), väntat 1 221, med en ebitda-marginal på 28,3 procent (19,9).

Rörelseresultatet blev 980 miljoner euro (851), väntat rörelseresultat var 930. Rörelsemarginalen var 16,5 procent (15,1).

Resultatet efter skatt blev 734 miljoner euro (668), analytikerkonsensus 733.

Inditex räknar med att den jämförbara försäljningen stiger med 4-6 procent under hela räkenskapsåret.

 

Inditex, MEUR Q1-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2018/2019
Nettoomsättning 5 927 6 088 -2,6% 5 654
EBITDA 1 675 1 221 37,2% 1 125
EBITDA-marginal 28,3% 20,1% 19,9%
Rörelseresultat 980 930 5,4% 851
Rörelsemarginal 16,5% 15,3% 15,1%
Nettoresultat 734 733 0,1% 668
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.