Intressanta tradingmöjligheter i Catena Media enligt Erik Penser

Affiliatebolaget Catena Media aviserade i fredagens en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 684 miljoner kronor med komplicerade emissionsvillkor. Erik Penser Bank bedömer att de unika emissionsvillkoren ger intressanta tradingmöjligheter.

Bolaget emitterar units som består av en hybrid och sex warranter. Nio aktier ger rätt att teckna en unit till teckningskursen 100 kronor per unit.

Warranternas värde beror på kapitalstrukturen. Vid ett lösenpris på 18,90 kronor bedöms warranterna ha ett värde.

Erik Penser bedömer att vid rådande kurs är en warrant värd 5-6 kronor och optionsdelen av en unit är därmed värd 30-36 kronor. Det ger en implicit yield på hybriden vid teckning på 12-13 procent. Teckningsrätten bedöms ha ett teoretiskt värde på 3,40 till 4 kronor.

Erik Penser ser i dagsläget ser vi främst en tradingmöjlighet då mer intressanta alternativ finns på hybrid/obligationsmarknaden för yield, men när hybriden börjar handlas tror banken att en intressant tradingmöjlighet kommer att finnas.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.