PriorNilsson tror på en del börsnoteringar under hösten

PriorNilsson tror på en del börsnoteringar under hösten, mot bakgrund av den senaste tidens starka börs och höga värdering. Det framgår av ett månadsbrev.

Fondbolaget skriver även att en del större placeringar av redan noterade bolag kan påverka likviditeten negativt.

PriorNilsson kommenterar även penningpolitiken, då man anser att utspel från Riksbanken om en höjning av räntan kan komma att stärka kronan och få en inverkan på bolagsvinsterna. Dessa händelser kan potentiellt påverka börsen negativt under hösten.

“Vi delar däremot inte synen av att det finns risk för politiskt kaos som media vill måla upp en bild av. Utfallet av valet bör därför inte få någon större påverkan på aktiemarknaden”, skriver PriorNilsson.

Även om marknaden såg bra utfall under rapportperioden så förefaller inte marknaden lågt värderad längre efter sommarens positiva börsutveckling, anser fondbolaget.

“En sektor som gått väldigt starkt på börsen i sommar är fastighetsbolagen. Sannolikheten är stor att förvaltningsresultat och långsiktigt substansvärde fortsätter stiga men nu har många investerare i sektorn börjat diskontera ett år framåt vilket historiskt är ett tillfälle då sektorn har svårt att överträffa förväntningarna”, skriver PriorNilsson.

Carl Becht, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.