Oscar Properties åker på vite från Nasdaq

Disciplinnämnden vid Nasdaqbörsen i Stockholm har beslutat att ålägga Oscar Properties ett vite motsvarande två årsavgifter, motsvarande cirka 410 000 kronor, för överträdelser av regelverket för emittenter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Mats Hård, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.