Profilgruppen ökade intäkterna med nära 9 procent i första kvartalet

Profilgruppen redovisade på tisdagen ökade intäkter och rörelseresultat i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan.

Nettoomsättningen steg till 443,3 miljoner kronor (408,2), en ökning med 9 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 35,6 miljoner kronor (34,5), med en rörelsemarginal på 8,0 procent (8,5).

Resultatet före skatt var 32,6 miljoner kronor (33,1).

Resultatet efter skatt blev 25,6 miljoner kronor (25,8). Resultat per aktie hamnade på 3,36 kronor (3,31), vilket innebär en ökning med 2 procent mot föregående år.

“Resultatet för årets första kvartal är för tredje året i rad det bästa vi hittills presterat.
Jag tycker att samtliga områden i verksamheten gör ett riktigt starkt arbete, där vår kundnytta och effektivitet hela tiden förbättras. Våra stora pågående framtidssatsningar; ny pressanläggning för utökad kapacitet och uppstart av nytt affärssystem, löper enligt plan”, kommenterar vd Per Thorsell i delårsrapporten.

Marknaden för aluminiumprofiler i Europa bedöms i den europeiska branschorganisationen EA:s senaste prognos ha stabiliserats och leveransvolymerna under 2019 jämfört med 2018 förväntas vara på samma nivå i Skandinavien och öka med cirka en procent i Europa som helhet.

“Vi bedömer att utsikterna för våra produkter är fortsatt stabil de kommande kvartalen, även om en tendens till avmattning kan skönjas inom delar av marknaden”, skriver Profilgruppen om utsikterna för 2019.

Bolagets tidigare utsikter, från bokslutskommunikén, den 12 februari löd enligt följande: “Marknadsläget bedöms vara stabilt de kommande kvartalen”.

Profilgruppen, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 443,3 408,2 8,6%
Rörelseresultat 35,6 34,5 3,2%
Rörelsemarginal 8,0% 8,5%
Resultat före skatt 32,6 33,1 -1,5%
Nettoresultat 25,6 25,8 -0,8%
Resultat per aktie, kronor 3,36 3,31 1,5%
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.