Så här är förväntningarna på THQ inför rapporten

Pressbild: THQ Nordic

Imorgon onsdag lämnar THQ Nordic sin rapport för det fjärde kvartalet. Väntat justerat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med sex analytikers estimat ligger på 170 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 102 miljoner.

I utdelning väntas noll kronor, enligt analytikernas medianestimat. Under fjolåret var utdelningen noll kronor.Bolaget släpper rapporten klockan 07.30. och håller telefonkonferens klockan 09.00.

THQ Nordic
Rapportdag 20190213
(miljoner kronor) Q4-18, prognos Antal estimat Rapporterat i fjol
Försäljning 1 279 6 255
Rörelseresultat, justerat 170 6 102
Rörelseresultat, rapporterat 174 4 102
Resultat före skatt, justerat 164 5 97
Nettoresultat, rapporterat 125 5 73
Årsutdelning (median), kronor 0,00 5 0,00
Källa: Factset

Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:

Period Rapportdatum Justerat rörelseres utfall Prognos inför rapport Avvikelse, % Antal estimat Kursutveckling rapportdag, %
Q3-18 2018-11-14 91 65 39,2 4 14,0
Q2-18 2018-08-15 53 44 21,2 4 18,9
Q1-18 2018-05-16 107 76 41,4 3 18,3
Q4-17 2018-02-14 102 114 -10,1 2 42,3
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.