Sänkta vinstprognoser börjar nu synas i Factsets konsensussiffror

De negativa effekterna från coronapandemin börjar nu sakteliga synas i aktieanalytikernas prognoser för OMXS30-bolagens försäljning och vinst under 2020 och 2021.

Det framgår av Finwires återkommande sammanställning av konsensusprognoser från det globala börsinformationsföretaget Factset.

De samlade nettovinsterna för 2020 spås nu uppgå till cirka 321,5 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 0,9 procent mot 2019 års vinstnivå. För en vecka sedan var prognosen knappt 331 miljarder och för en månad sedan knappt 344 miljarder.

För 2021 väntas cirka 373 miljarder kronor i nettovinst, att jämföra med knappt 379 miljarder för en vecka sedan och drygt 383 miljarder för en månad sedan.

Den samlade försäljningen väntas sjunka 0,9 procent under 2020 och stiga 4,3 procent under 2021. I början av mars låg förväntningarna på en ökning med 1,0 procent i år.

Tabell 1 – Factset ackumulerade konsensus över försäljning, vinst, p/e-tal och direktkastning för OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag, i nuläget

Ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exkl investment, enligt Factset data Utfall senaste året Prognos innevarande år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 3 020 893 2 993 937 3 123 839
Tillväxt, år -0,89% 4,34%
Justerad nettovinst, Mkr 318 651 321 469 372 991
Tillväxt, år 0,88% 16,03%
P/E-tal 14,56 12,57
Direktavkastning, % 4,51% 4,89%
Källa: Factset

Tabell 2 – Factset ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag – utveckling senaste året.

Ackumulerat konsensus OMXS 30-bolag, ex investmentbolag, enligt Factset data
Historik
2020 %-förändring 2021 %-förändring
Försäljning, Mkr
Nuvarande konsensus 2 993 937 3 123 839
1 vecka sedan 3 020 903 -0,89% 3 140 324 -0,52%
1 månad sedan 3 049 821 -1,83% 3 156 882 -1,05%
3 månader sedan 3 056 524 -2,05% 3 158 467 -1,10%
6 månader sedan 3 066 688 -2,37% 3 165 485 -1,32%
9 månader sedan 3 059 967 -2,16% 3 157 199 -1,06%
12 månader sedan 2 997 058 -0,10% 3 086 562 1,21%
Justerad nettovinst, Mkr
Nuvarande konsensus 321 469 372 991
1 vecka sedan 330 814 -2,82% 378 672 -1,50%
1 månad sedan 343 657 -6,46% 383 422 -2,72%
3 månader sedan 346 051 -7,10% 381 466 -2,22%
6 månader sedan 352 490 -8,80% 386 024 -3,38%
9 månader sedan 356 772 -9,90% 389 015 -4,12%
12 månader sedan 354 302 -9,27% 386 742 -3,56%
P/E-tal
Nuvarande konsensus (snitt) 14,56 12,57
1 vecka sedan 13,56 11,94
1 månad sedan 16,66 14,97
3 månader sedan 16,57 15,12
6 månader sedan 14,77 13,58
9 månader sedan 14,34 13,23
12 månader sedan 14,13 13,07
Direktavkastning, %
Nuvarande konsensus (snitt) 4,51% 4,89%
1 vecka sedan 4,86% 5,20%
1 månad sedan 3,72% 3,93%
3 månader sedan 3,71% 3,91%
6 månader sedan 4,11% 4,35%
9 månader sedan 4,42% 4,68%
12 månader sedan 4,34% 4,56%
Källa: Factset

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.